ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 18
คนเกิดวันที่ 18 เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ และความจริงของชีวิตตลอดเวลามีความสามารถในการพูดการอธิบายหรือการ โน้มน้าวใจคน ค่อนข้างละเอียดลออและสนใจในรายละเอียดต่าง ๆเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากเกินไป จนอารมณ์เสียอยู่เสมอ หงุดหงิดง่าย และไม่เคยพอใจตนเองเลย บ่อยครั้งที่รู้สึกรำคาญตัวเองและรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้ ดังใจ