ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 24
คนเกิดวันที่ 24 เป็นคนมีเสน่ห์ช่างรู้ใจ เอาอกเอาใจเก่ง มีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนหรือแม้แต่คนอื่นที่มิใช่เพื่อนเป็นนักฟังที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่ง จับความคิดของผู้พูดได้ไว และเมื่อถึงเวลาพูดสามารถเจรจาชักจูงใจ หรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำ ไปปฏิบัติได้จริง ๆ