ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 26
คนเกิดวันที่ 26 เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีคุณสมบัติที่ทำให้เข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ง่ายม่ชอบความปนเป ก้าวก่าย สุขุม รอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆ และมองการณ์ไกลเสมอ