ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 6
คนเกิดวันที่ 6 ค่อนข้างปิดตัวเองในเรื่องรสนิยมทางเพศ แต่ก็เป็นคนมุ่งมั่นมานะ ใจคอก็หนักแน่นมั่นคง ไม่วอกแวกไม่ว่าเรื่องใดเป็นคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือ และใจอ่อน รักเด็ก รักสัตว์ ขาดความรักจากครอบครัว