ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 1
คนเกิดวันที่ 1 จะกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูง คิดอยู่เสมอว่าต้องเป็นเลิศให้แก่ชีวิตในทุกด้าน แต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แสดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังทำอะไรหรือต้องการอะไร มักจะหยิ่งเกินกว่าที่ให้เพื่อนรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาอยู่