ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 27
คนเกิดวันที่ 27เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยมค่อนข้างเครียด และจะ ไม่คลายลงจนกว่าเขาหรือเธอจะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ มีความรับผิดชอบสูง ชอบอยู่นิ่งเงียบ ๆ อยู่กับความคิดของตัวเองบ่อยๆ