ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 2
คนเกิดวันที่ 2 ไม่ใช่คนโลเล เป็นคนฉลาดสามารถหยิบฉวยประโยชน์จากคำแนะนำหรือข้อ วิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น เพื่อให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง และให้ความสำคัญแก่เพื่อนมากที่สุด ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไร ก็จะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอและมักจะไปทำอะไรโดยจะไม่ลืมปรึกษาเพื่อนเสมอ