ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 13
คนเกิดวันที่ 13 เป็นคนปราศจากเล่ห์เหลี่ยม อ่อนไหวง่าย น้อยใจเก่ง จิตใจที่ซื่อตรง อ่อนโยนเมตตา แต่ก็มีความรับผิดชอบสูง ต่อครอบครัว และหน้าที่การงาน จึงต้องทำงานหนักและทำได้อย่างไม่ย่นย่อท้อถอย