ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 30
คนเกิดวันที่ 30มีเสน่ห์เป็นคนฉลาดและมีความมั่นใจในตัวเองสูงสามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดีสามารถตัดสินใจทำอะไรๆ ได้โดยไม่ลังเลใจ เป็นคนเด็ดขาด ดูน่าเกรงขาม อ่านความคิดคนอื่นได้ปรุโปร่งมักเอาชนะคนอื่นได้เสมอ