ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 17
คนเกิดวันที่ 17 เป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี เก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคน ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่บางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ นุ่มนวล เห็นอกเห็นใจ คนอื่นๆ