ทายนิสัยจากวันที่เกิด
คำทำนาย

คนเกิดวันที่ 19
คนเกิดวันที่ 19 มีพลังสติปัญญาที่จะนำเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่มีความเมตตาสูง ความเมตตาคือความรู้สึกต่อคนอื่นเหมือนรู้สึกต่อตนเอง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองฉลาดหลักแหลมและมักรู้ได้ว่าจะทำตัวให้ได้เปรียบคนร่วมงานได้อย่างไรเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีมานะพยายาม มีเมตตาเป็นคุณธรรม