บทคาถาบูชาพระแม่กาลี

บทคาถาบูชาพระแม่กาลี


2018-08-09 22:18:35

โอม เจ มาตา กีฯ (แม่อุมา) 3 จบ
โอม เจ มาตา กาลีฯ (แม่กาลี) 3 จบ
โอม ศรี ทรุคา เจ นะ มะ ฮาฯ (แม่ทุรคา) 3 จบ
โอม สตี เยมาตา กาลีฯ (แม่กาลี) 3 จบ
โอม หรีม ครีม ทูม ทุรคา ชัยนมัสฯ 3 จบ

เครื่องจุดบูชา ใช้ธูปหอม  กำยานหอม น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ และการบูร