ฤกษ์เปิดร้าน

ฤกษ์เปิดร้าน


2018-08-04 19:38:52

ดูฤกษ์เปิดร้านกิจการทำมาค้าขายต้องมีการดูฤกษ์เปิดร้าน เพื่อเป็นศิริมงคลลให้ทำมาค้าขายคล่อง ลูกค้าเยอะ ไหลมาเทมา

เดือนมกราคม

-ฤกษ์ดี วันที่ 2 มกราคม 13:26 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า ร้านเพชร ร้านทอง ร้านเครื่องประดับ จะเจริญรุ่งเรือง

-ฤกษ์ดี วันที่ 15 มกราคม 13:53 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรืองเปิดห้างร้าน บริษัท

เดือนกุมภาพันธ์
ฤกษ์ดี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 13.41 น. ใช้ในการเปิดกิจการ ห้างร้านต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงถาวรของกิจการการ 

ฤกษ์ดี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 09:41 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ หรือจะเป็นการออกรถใหม่ในฤกษ์เวลานี้นับเป็นมงคล  

ฤกษ์ดี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 18:44 น. เหมาะกับการติดต่อพูดคุยเรื่องผลประโยชน์จะประสบผลสำเร็จ การขอสินเชื่อ การขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะอยู่ในมุมดี
 

เดือนมีนาคม

ฤกษ์ดี วันที่ 4 มีนาคม-08:41 น. จะทำการเป็นมงคลอันใดนับว่าดีไปเสียหมด

ฤกษ์ดี วันที่ 8 มีนาคม-06.32 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน ร้านเครื่องประดับ ร้านอาหาร จะเจริญรุ่งเรือง
ฤกษ์ดี วันที่ 17 มีนาคม ร้านเครื่องสำอาง  ร้านน้ำหอม ร้านครีมต่างๆ

เดือนเมษายน

ฤกษ์ดี วันที่ 15 เมษายน-06.35 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล

ฤกษ์ดี วันที่ 15 เมษายน-06:08 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้า จะเจริญรุ่งเรือง
 

เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ดี วันที่ 3 พฤษภาคม-07:59 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล

ฤกษ์ดี วันที่ 11 พฤษภาคม-11:10 น. ใช้ในการติดต่อธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ใช้ในการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะประสบผลสำเร็จ

ฤกษ์ดี วันที่ 21 พฤษภาคม06:18 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรือง

เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ดี วันที่ 4 มิถุนายน 10:12 น. ทำพิธีสู่ขอ ทำพิธีหมั้น นับเป็นฤกษ์ดี

ฤกษ์ดี วันที่ 24 มิถุนายน -09:40 น. ใช้ในการติดต่อประสานงาน ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตา เกื้อกูล
 

เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ดี วันที่ 6 กรกฎาคม -08:57 น. ใช้ช่วงเวลานี้ในการติดต่อประสานงานเรื่องงาน จะมีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนั้นยังใช้ในการพูดคุยให้คนที่ติดต่อด้วยนั้นเกื้อกูล เมตตาคุณ

ฤกษ์ดี วันที่  16กรกฎาคม 09:37 น. เปิดกิจการห้างร้านต่าง ๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้

เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ดี วันที่ 5สิงหาคม 07:35 น. เหมาะกับการขึ้น เปิดกิจการขนาดเล็กต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดี วันที่ 15 สิงหาคม 06:02 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล
 

เดือนกันยายน

ฤกษ์ดี วันที่ 3 กันยายน 07:17 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการทำบุญปัดเป่าสิ่งไม่ดีรังควานร้าน

ฤกษ์ดี วันที่ 23 กันยายน 06:27 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

เดือนตุลาคม

ฤกษ์ดี วันที่ 7 ตุลาคม 16:15 น. เหมาะกับการ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดี วันที่ 22ตุลาคม  16:04 น. เปิดกิจการขนาดใหญ่ ร้านเพชร ร้านทอง ห้างร้านต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้า

เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์ดี วันที่ 4 พฤศจิกายน 15:30 น. เปิดกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นับว่าดี ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกนับว่าดีที่สุด

ฤกษ์ดี วันที่ 6พฤศจิกายน 14:45 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วจะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล เปิดกิจการร้านค้าได้ทุกประเภท

ฤกษ์ดี วันที่ 14 พฤศจิกายน 11:15 น. ฤกษ์เฉลิมฉลองร้านใหม่หรือทำบุญร้าน

ฤกษ์ดี วันที่ 2 พฤศจิกายน 12:08 น. เหมาะกับการเริ่มต้นปลูกอาคารตกแต่งปรับปรุงร้านใหม่

 เดือนธันวาคม

ฤกษ์ดี วันที่ 5 ธันวาคม  13:48
ฤกษ์ดี วันที่ 7 ธันวาคม 10:09 จะนัดคุยธุรกิจในช่วงเวลานี้ก็มีมุมที่จะประสบผลสำเร็จ