บทความ

คาถาเสี่ยงโชคเสริมดวงการเงิน
บทสวดมนต์นำโชคลาภจากการเสี่ยงโชคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น หวย หรือ เกมออนไลน์ต่างๆ ท่องไว้ก่อนเล่น ท่องไว้ก่อนซื้อเรียกโชคลาภ เสริมดวงการเงิน  รับทรัพย์ปังๆ   ...
คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล...
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ  โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สัก...
คาถาชินบัญชร
คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดส...
คาถาเรียกลูกค้า
คาถาเรียกเรียกลูกค้านี้มีทั้งหมด 3 บทให้เลือกท่อง 1 บทตอนทำมาค้าขายเพื่อให้ค้าขายดี (ท่องนะโม 3 จบ) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ พระคาถา ...
คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คาถาบทต่างๆ เหล่านี้ ได้มาโดยตรงจากสมเด็จองค์ปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลานานถึง 4 ปี จึงได้ครบพระคาถาที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 23.58 น. สมเด็จ...
บทสวดแก้บน
ตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อน แล้วกล่าวตั้งนะโมฯ ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ       ...
บทสวดคาถาพาหุง (ถวายพรพระ)
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขั...
บทคาถาบูชาพระแม่กาลี
โอม เจ มาตา กีฯ (แม่อุมา) 3 จบ โอม เจ มาตา กาลีฯ (แม่กาลี) 3 จบ โอม ศรี ทรุคา เจ นะ มะ ฮาฯ (แม่ทุรคา) 3 จบ โอม สตี เยมาตา กาลีฯ (แม่กาลี) 3 จบ โอม หรีม ครีม ทูม ทุรคา ชัยนมัสฯ 3 จบ เครื่องจุดบูชา ...
บทสวดบูชาพระพิฆเนศ
โอม ศรีคะเนศายะนะมะ ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ ...
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ (กราบ)&nbs...